Ga naar de inhoud
Laden Evenementen

DATUM

13-07-2024

START

5:30

PLAATS

OUDENAARDE-MATER

AFSTAND

600 KM

HM

1600 m

TIJDSLIMIET

40u

KOST

€ 9

"De acht van Oudenaarde"

ORGANISATOR

STARTPLAATS

cc Maskerade

Materplein 1a
9700 Oudenaarde-Mater

PARCOURS

NL:
Oudenaarde – Kaprijke – Breskens – Middelburg – Zierikzee – Bergen op Zoom – Antwerpen Oost – Aalst – Mater – Beloeil – Condé – Saint Amand – Arras – Roubaix – Oudenaarde

Slaapplaats in turnzaal naburige school is beschikbaar vlakbij de startplaats na ongeveer 340km (optie: 10 Eur). Sanitaire voorzieningen zijn beschikbaar. Indien u meer luxe wenst zijn verschillende B&B’s beschikbaar in de direkte nabijheid van de startplaats. Adressen kunnen gegeven worden op aanvraag.
Optioneel ontbijt bij startplaats (optie : 5 Eur). Uw gekozen opties kunnen op voorhand doorgegeven worden of nog bij de start.
 

Parcours op autoluwe wegen afwisselend op fietsostrades, jaagpaden langs beken en rivieren, fietspaden, bossen en zelfs een woud. Natuur en vergezichten met passages in de Vlaamse Ardennen, Meetjesland, Zeeland, Kempen, Denderstreek, Pays des Collines, Nationaal park Oosterscheld en Parc naturel Scarpe-Escaut. Route in Achtvorm. Tweede lus naar Arras is licht gewijzigd met minder hellingen in de beginfase.

Groepsstart om 5u30. Briefing in drie talen om 5u25 (NL/FR/EN).
Gelieve enkele dagen vooraf uw ticket voor de ferry in Breskens te reserveren gezien er een limiet is van 75 fietsen.
De organisator fiestst mee tot Breskens met assistentie indien nodig.
Indien de limiet van 75 fietsen is bereikt kan u opteren om de Noordelijke lus in tegenwijzerzin te rijden. U hoeft dan niet vooraf het ticket te reserveren. Of u kan eerst de Zuidelijke lus rijden en daarna de Noordelijke lus. Hou rekening met de afvaartijden van de Ferry.
 

FR:
Audenarde – Kaprijke – Breskens – Middelburg – Zierikzee – Bergen op Zoom – Anvers Est – Alost – Mater – Beloeil – Condé – Saint Amand – Arras – Roubaix – Audenarde

Parcours sur routes sans voitures alternant chemins le long des ruisseaux et rivières, pistes cyclables, bois et même un forêt. Nature et panoramas avec passages dans les Ardennes flamandes, Meetjesland, Zélande, Kempen, Dendre, Pays des Collines, Parc National de l’Escaut oriental et Parc naturel Scarpe-Escaut. Parcours en forme de huit. La deuxième boucle vers Arras a été légèrement modifiée avec moins de montées.

Le départ à 5h30. Briefing en trois langues à 5h25 (NL/FR/EN).
Veuillez réserver votre billet pour le ferry à Breskens quelques jours à l’avance car le nombre de vélos est limité à 75.
La réservation peut être effectuée sur https://tickets.westerscheldeferry.nl/nl-NL/tickets-ls?journey=afvaart-breskens-vlissingen-tijdslot. Veuillez choisir 9h18 comme horaire à Breskens !
L’organisateur se rend à vélo jusqu’à Breskens pour vous aider si nécessaire.
Si la limite de 75 vélos est atteinte, vous pouvez choisir de parcourir la boucle Nord dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Vous n’êtes pas obligé de réserver le billet à l’avance. Ou vous pouvez parcourir d’abord la boucle sud, puis la boucle nord. Tenez compte des horaires de départ des ferries.
 

EN:
Oudenaarde – Kaprijke – Breskens – Middelburg – Zierikzee – Bergen op Zoom – Antwerp East – Aalst – Mater – Beloeil – Condé – Saint Amand – Arras – Roubaix – Oudenaarde

Routes on car-free roads alternating on cycle paths, paths along rivers, woods and even a forest. Nature and panoramas with passages in the Flemish Ardennes, Meetjesland, Zeeland, Kempen, Dendre, Pays des Collines, Eastern Scheldt National Park and Scarpe-Escaut Nature Park. Eight-shaped course. The second loop to Arras has been slightly modified with fewer climbs in comparison with the 2023 edition.

Start of the group at 5u30. Short briefing in 3 languages at 5u25 (NL/FR/EN).
Please note that you can reserve your ferry ticket in Breskens. There is a general limit of 75 cyclists on the boat.
Booking can be done at https://tickets.westerscheldeferry.nl/nl-NL/tickets-ls?journey=afvaart-breskens-vlissingen-tijdslot. Please choose the timeslot 9:18 AM at Breskens.
The organizer will cycle with the group until Breskens to assist.
If the limit of 75 bikes is exceeded  you can opt  to cycle the first tour in the other sense. Or you can start with the Southern cycle and then cycle the Nothern cycle in Sunday.

INSCHRIJVING

Voorinschrijving via mybrevet.cc is aangewezen. Je dient dan geen administratie meer te doen aan de inschrijftafel en je controlekaart zal klaar liggen. Wie toch de dag zelf wil inschrijven vragen wij met aandrang om gepast geld te voorzien en het ingevulde inschrijvingsformulier mee te brengen.

EXTRA INFO

CONTROLES

Controle 1 – Breskens
Controle 2 – Bergen op Zoom
Controle 3 – Boom
Controle 4 – Aalst
Controle 5 – Mater
Controle 6 – Beloeil
Controle 7 – Saint Amand
Controle 8 – Arras
Controle 9 – Roubaix

ROUTE & WEGBESCHRIJVING