Ga naar de inhoud

FAQ

Elke tocht die gereden wordt,  kan worden gehomologeerd. Om te controleren of het vereiste parcours gevolgd werd moeten onderweg op vooraf bepaalde de controleplaatsen stempels of andere bewijzen van je doortocht verzameld worden. Die stempels worden geplaatst op de controlekaart. Naast de stempels moet je zelf ook de uren van doorkomst en de controleplaats vermelden. Tijdens een tocht kunnen ook geheime controles worden ingericht. Ook dan zal je controlekaart worden afgestempeld. De controlekaarten worden na het einde van de rit terug afgegeven aan de organisator.

Deelnemen is heel eenvoudig. Op de website randonneurs.be kan je de kalender met al onze tochten en alle relevante informatie terugvinden. Wie wenst deel te nemen komt naar de startplaats, vult het inschrijvingsformulier in, betaalt ter plaatse het vereiste inschrijvingsgeld, ontvangt een controlekaart en een wegbeschrijving en kan vertrekken. Je hoeft nergens lid van te zijn of op voorhand in te schrijven tenzij dit uitdrukkelijk gevraagd wordt.

Neen, dat kan niet. Op de website www.randonneurs.be is de kalender terug te vinden met alle gegevens van elke tocht (afstand, datum, startplaats en startuur). Kan je eens een keertje niet meefietsen dan vind je ongetwijfeld je gading op een ander moment.

Ja, dat kan. Elk seizoen loopt van 1 november tot 31 oktober. De kalender voor het volgende seizoen wordt afgesloten op 15 september. Wie graag een BRM wil organiseren contacteert best ruim op tijd het bestuur van Randonneurs.be of stuurt een mailtje. We vragen dat nieuwe organisatoren ons een al min of meer concrete route bezorgen. We hebben ook een charter voor organisatoren met een aantal richtlijnen en leidraden die moeten gevolgd bij de organisatie van een BRM.

Randonneurs.be is een vzw die instaat voor de coördinatie van BRM en RM tochten in België. Wij beheren ook de Belgische kalender en zijn het Belgische aanspreekpunt voor de Audax Club Parisien. Zelf hebben we geen leden. We zijn geen wielerclub of federatie. Iedereen die graag fietst is welkom.

Ja en neen.

Er bestaan medailles voor de verschillende afstanden (200, 300, 400, 600, 1000 en 1200(+)). Deze medaillereeksen gaan telkens 4 jaar mee en veranderen het seizoen dat volgt op een Parijs-Brest-Parijs. Deze medailles zijn wereldwijd identiek. Het maakt dus niet uit waar je de medaille bestelt.

Hoewel randonneurstochten geen wedstrijden zijn moeten zij wel binnen een bepaalde tijd worden afgelegd om in aanmerking te komen voor homologatie. Volgende tijdslimieten worden toegepast voor tochten tot 1000 km: BRM

Wil je het nog iets langer ? Ook dat kan. In dat geval spreken we van RM tochten: Randonneurs Mondiaux

Om te vermijden dat het wedstrijden zouden worden zijn er ook minimumtijden voorzien. Je mag dus globaal genomen over de volledige rit niet sneller rijden dan 30 km/uur, rusttijden inbegrepen.

Neen, iedereen die graag lang en ver fietst is welkom.

Na elke rit wordt de volledig ingevulde controlekaart terugbezorgd aan de organisator. Als na controle de rit wordt gevalideerd, wordt op elke kaart een uniek homologatienummer aangebracht. De gehomologeerde kaarten worden elk jaar na het beëindigen van het seizoen bezorgd aan de rijder. Dat gebeurt tijdens het randonneursfeest dat meestal in de loop van februari wordt georganiseerd. Niet afgehaalde kaarten kunnen op verzoek worden opgestuurd.

Medailles worden zo snel mogelijk na de homologatie van een brevet naar je thuisadres opgestuurd. In de regel is dat een paar weken na de BRM.

Een BRM is een zogenaamd Brevet des Randonneurs Mondiaux. Deze brevetten werden in 1983 in het leven geroepen door de Audax Club Parisien (ACP) en zijn wereldwijd onderworpen aan dezelfde regels. Er bestaan 5 BRM-afstanden: 200, 300, 400, 600 en 1000 km.

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een tocht die langer is dan 1000 km. Daarvoor kan je terecht bij Les Randonneurs Mondiaux (LRM). Deze organisatie werd ook al in 1983 opgericht en homologeert brevetten van 1200 km en meer met uitzondering van de meest bekende en tot de verbeelding sprekende randonneurstocht Paris-Brest-Paris (PBP) die elke 4 jaar wordt georganiseerd door de Audax Club Parisien.

London-Edinburgh-London (LEL) is een andere bekende tocht die elke 4 jaar wordt georganiseerd.

YAB staat voor Year Around Brevet, een uitdaging die erin bestaat gedurende 12 opeenvolgende maanden minstens 1 brevet te fietsen.

Een PeRM is een Permante tocht die je kan rijden op elk moment.

Een flèche wordt gereden in teams van 3 tot 5 fietsen. Samen, in groep, minimaal 360 kilometer afleggen in 24 uur is de uitdaging. Een pauze mag niet langer zijn dan 2 uren. Alle ploegmaten rijden gezamenlijk het parcours. Elke ploeg is vrij in de keuze van zijn parcours maar het is de bedoeling een zo lang mogelijke afstand af te leggen. Voor de homologatie van een ploeg moeten er minstens 3 fietsen de aankomst bereiken.

Een flèche start op Goede Vrijdag om 12u ’s middags en alle ploegen worden op de plaats van bijeenkomst verwacht op Paaszaterdag om 12u ’s middags.

Randonneur 5000/10000 zijn twee onderscheidingen die door ACP worden uitgereikt aan randonneurs die binnen een bepaalde tijdsperiode een welbepaald aantal ritten hebben gereden. Meer informatie kan je hier vinden: Randonneur 5000 / 10000

Elk jaar centraliseren we alle laureaten en vragen we de homologatie aan bij de Audax Club Parisien.

Een SR600 is een randonneurstocht van 600 km die in 60 uur moet worden afgelegd. Het is een tocht op maat van klimmers want het minimale hoogteverschil dat moet worden overbrugd bedraagt 10.000 hm.

Een superrandonneur is een randonneur die tijdens een seizoen (dat telkens loopt van 1 november tot 31 oktober) een BRM van 200, 300, 400 en 600 km met succes aflegt. Aan het behalen van de titel van superrandonneur is een medaille verbonden die elk jaar wijzigt. Aan elke superrandonneur die de volledige reeks rijdt bij organisaties die op de Belgische kalender staan, wordt de medaille aangeboden door Randonneurs.be. Zie ook Super Randonneur.

Elke randonneur die gedurende 12 opeenvolgende maanden minstens 1 BRM of een PeRM fietst verdient een Year Around Brevet. Je kan er op elk moment mee beginnen. Het behalen van een Year Around Brevet is onderworpen aan een paar voorwaarden. Meer info vind je hier Year Around Brevet

Een randonneur is een fietser die houdt van lange fietstochten die worden afgelegd in een niet-competitief verband en die zelfvoorzienend is.

Standaardafstanden zijn 200,300, 400, 600, 1000 en 1200 km.

Toch wel, maar niet veel. Iedereen die wil deelnemen moet meerderjarig zijn en beschikken over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (een zogenaamde familiale verzekering).

Voor de rest vragen we dat je fiets in orde is (bij eventuele pech dien je zelf in te staan voor herstelling of eventueel vervoer).

Bij brevetten die (deels) in het donker verreden worden moet je fiets bovendien uitgerust zijn met voldoende verlichting en is het dragen van een fluohesje of -band verplicht.