Ga naar de inhoud

Hervatting BRM’S

We hebben er lang op gewacht maar binnenkort mogen we opnieuw sportactiviteiten en dus BRM’s organiseren.

De kalender zoals die werd aangepast tijdens de maanden maart en april blijft behouden. Dat wil zeggen dat de eerstvolgende BRM plaats heeft op 11 juli in Tervuren.

Bovendien breiden we het aantal activiteiten uit zodat iedereen die dat wenst dit seizoen toch nog superrandonneur kan worden. Veiligheid en gezondheid blijven ook na deze versoepeling onze absolute prioriteit. Het rijden van een BRM zal iets meer planning en discipline vragen dan normaal. Om alles in goede banen te leiden hebben we met Randonneurs.be volgende beslissingen genomen:

 • Deelnemen aan een BRM kan voor de resterende tochten enkel mits voorinschrijving, ten laatste twee dagen voorafgaand aan de BRM. Inschrijven op de dag zelf is dus niet mogelijk.
 • Het aantal deelnemers aan een BRM wordt beperkt in overleg met de organisator.
 • Inschrijving gebeurt via de kalender op de website www.randonneurs.be . Nog even geduld hiervoor. Alles wordt nu technisch in orde gebracht.
 • Wie niet over de mogelijkheid beschikt om zich digitaal in te schrijven kan hiervoor contact opnemen met één van de bestuursleden.
 • Betaling gebeurt vooraf en online.
 • Deelnemers kiezen bij inschrijving een tijdsblok waarbinnen ze hun controlekaart afhalen en vertrekken. Zo vermijden we grote groepen aan de start en ook onderweg. Kom dus pas naar het vertrek op het tijdstip van je tijdsblok.
 • De start wordt indien nodig gespreid over twee uur.
 • Vaste controles (in cafés, bakkers,…) worden tijdelijk afgeschaft en vervangen door vrije controles. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met controlevragen onderweg.
 • We aanvaarden tijdelijk alle bewijsmiddelen, ook de track van de gereden rit. Hiervoor gebruiken we het recent gelanceerde platform mybrevet.cc.
 • De startformaliteiten worden in de buitenlucht afgehandeld om te vermijden dat teveel mensen samen troepen in een besloten ruimte. De controlekaarten worden klaargelegd en opgepikt door de deelnemer.
 • Controlekaarten worden gedeponeerd in een afgesloten (post)bus.

Daarnaast zijn er nog een aantal belangrijke richtlijnen die moeten gerespecteerd worden:

 • Blijf thuis als je ziek bent.
 • Vermijd nauw contact.
 • Neem een zakdoek mee: spuwen en snot wegblazen is niet toegestaan en is sowieso niet hoffelijk als je samen op stap bent.
 • Vergeet je mondmasker of bandana niet: er kunnen zich onderweg altijd situaties voordoen waarbij het gebruik ervan aangewezen is.

Laat ons samen genieten van de herwonnen vrijheid en hopelijk tot gauw !