Meteen naar de inhoud

maart 2021

Annulering maart 2021

Vrijdag hebben de verschillende regeringen van dit land in het Overlegcomité beslist dat het buitenplan, dat normaal zou ingaan op 1 april, voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld.

Het gevolg hiervan is o.a. dat activiteiten in georganiseerd verband door een club of vereniging voorlopig niet toegelaten zijn (behalve voor minderjarigen).

Dit betekent dat de 4 BRM’s die gepland waren voor de maand april niet kunnen doorgaan en geannuleerd worden. Dit is een bijzonder zure boodschap, zowel voor ons, de organisatoren die hun beste beentje hebben voorgezet als voor iedereen die staat te popelen om terug lange-afstandstochten te fietsen.

We hadden zo graag ander nieuws gebracht en we begrijpen ten volle de ontgoocheling maar vanuit het belang van de vzw Randonneurs.be is dit de enige beslissing die we kunnen nemen. Uiteraard betalen we iedereen die al ingeschreven was terug.

Opstart BRM seizoen 2021

Beste randonneur,


Vanaf 1 april is het toegestaan om buitenactiviteiten te organiseren met maximum 10 personen. Dat laat ons toe om volgende maand onder strikte voorwaarden opnieuw BRM’s te organiseren.

Omdat de situatie nog precair blijft moeten we rekening houden met een aantal veiligheidsvoorschriften. We hechten daar heel veel belang aan, niet alleen vanuit het oogpunt van de volksgezondheid maar ook omdat de niet naleving van die voorschriften kan leiden tot hoge boetes niet alleen voor de deelnemers maar ook voor de organisatoren. Iedereen moet zich daar bewust van zijn.

Om die reden blijven de maatregelen gelden die we ook na de eerste lockdown hebben toegepast:

 • Deelnemen aan een BRM kan enkel mits voorinschrijving, ten laatste twee dagen voorafgaand aan de BRM. Inschrijven op de dag zelf is dus niet mogelijk;
 • Het aantal deelnemers aan een BRM wordt beperkt;
 • Inschrijving gebeurt via de kalender op de website www.randonneurs.be of www.mybrevet.cc;
 • Betaling gebeurt vooraf en online;
 • Deelnemers kiezen bij inschrijving een startblok waarbinnen ze starten. Hiervan kan niet worden afgeweken. Kom pas naar de start op het moment dat je moet vertrekken. Ben je te vroeg wacht dan in de wagen;
 • De start wordt gespreid over twee uur (van 7 tot 9u);
 • Vaste controles (in cafés, bakkers,…) worden tijdelijk afgeschaft en vervangen door vrije controles. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met controlevragen onderweg;
 • We aanvaarden tijdelijk alle bewijsmiddelen, ook de track van de gereden rit. Hiervoor gebruiken we ons platform www.mybrevet.cc;
 • De startformaliteiten worden in de buitenlucht afgehandeld. De controlekaarten worden klaargelegd en opgepikt door de deelnemer. Het is de bedoeling dat je onmiddellijk vertrekt.
 • Controlekaarten worden na de rit gedeponeerd in een afgesloten (post)bus.


  We hebben de voorbije maanden al heel wat moeten afgelasten en dus zijn we blij dat we kunnen aankondigen dat tijdens het Paasweekend van 3-4 en 5 april ook het BRM seizoen zal verrijzen. Op die manier hopen we toch een beetje de annulering van de Flèche door te spoelen.

  We nodigen u uit om deze brief goed te lezen omdat hij de leidraad zal vormen voor de deelname aan BRM’s in de maand april. Voor de maanden daarna nemen we nu nog geen concrete stappen of beslissingen omdat we nog geen zicht hebben op de toekomstige besluiten van het Overlegcomité.

  Hoe ziet het verloop van de maand april eruit ?
 • De voorziene kalender blijft behouden en we voegen zelfs een BRM toe tijdens het Paasweekend van 3, 4 en 5 april;
 • Zolang de avondklok van kracht blijft kunnen we enkel BRM’s van 200 km organiseren. Dit betekent concreet dat de BRM van 300 op 24 april in Anderlecht vervangen wordt door een BRM van 200 km;
 • De BRM’s van april vinden zowel plaats op zaterdag als zondag. In het Paasweekend is het zelfs mogelijk om ook op Paasmaandag in te schrijven;
 • Voorlopig blijven we binnen onze landsgrenzen.

We willen dit graag verder kort toelichten.

Zoals gezegd wordt elke BRM volgende maand over verschillende dagen georganiseerd. Elk van die dagen laten we 45 deelnemers toe. De starturen liggen tussen 7 en 9 uur. Elk kwartier is er een startgroep van 5 fietsers.

De eerste BRM  gaat door in Herentals-Morkhoven op 3, 4 en 5 april. Deze BRM zal volledig digitaal georganiseerd worden. Dit wil zeggen dat zowel de inschrijving als de verdere afhandeling online gebeuren. Na inschrijving ontvangt de deelnemer de controlekaart en wegbeschrijving in zijn mailbox. De kaart dien je zelf af te printen en starten doe je in het voorziene tijdvak en de gekozen dag. Na afloop laat je de ingevulde kaart achter in de postbus die in de mail of wegbeschrijving zal worden meegedeeld.
Door het evenement te spreiden over drie dagen geven we 135 randonneurs de kans om dit brevet te fietsen.

Ook de volgende BRM’s (10 april in Doornik, 18 april in Gent en 24 april in Anderlecht) verlopen grotendeels volgens dit stramien al zijn de organisatoren in Anderlecht dan wel aanwezig aan de start op minstens één van beide dagen. In Gent zal de organisator de twee dagen aanwezig zijn.In dat geval zorgen zij voor de overhandiging van de controlekaart en het goede verloop van de start.

Zoals gezegd is dit een tijdelijke oplossing die voorlopig geldt in april. Het is niet de meest ideale oplossing. Daar zijn we ons van bewust maar het lijkt ons wel het hoogst haalbare op een moment dat we nog midden in een pandemie zitten en de regels nog streng zijn waardoor onze bewegingsruimte beperkt is.

We vragen dan ook van elk van u begrip, maximale medewerking en veel gezond verstand:

 • Geen voorinschrijving = geen deelname;
 • Kom pas naar de start op het gekozen tijdstip;
 • Vermijd absoluut samenscholingen van meer dan 10 personen onderweg en zorg steeds voor voldoende afstand;
 • Vermijd samenscholingen op bevoorradingsplaatsen, cafés, bakkers,…;
 • Vergeet zeker geen mondmasker mee te brengen;
 • En het allerbelangrijkste: blijf thuis als je ziek bent.

Sportieve groet,

Randonneurs.be

Corona maart 2021

Tijdens de bestuursvergadering van 3 maart beslisten we om de Flèche die normaal zou plaatsvinden op 2 en 3 april, te annuleren. De recente ontwikkelingen in de gezondheidscrisis zijn niet van zodanige aard dat er snel grote versoepelingen verwacht worden die de organisatie van dit evenement mogelijk maken. Daarmee sluiten we ons ook aan bij de eerdere beslissing van de Audax Club Parisien om ook in Frankrijk de Flèche niet te laten doorgaan.
We hadden het natuurlijk graag anders gezien en uiteraard maken we een nieuwe afspraak tijdens het paasweekend van 2022.

Gisteren beslisten we om dezelfde reden om ook de geplande BRM’s in de maand maart te annuleren. Het gaat concreet om de 200 km brevetten van Anderlecht, Auvelais, Villance en Middelkerke (Oostende). We hopen samen met u dat we snel kunnen hervatten maar zoals vorig jaar willen we dat alleen maar doen in de meest veilige omstandigheden.