Ga naar de inhoud

Opstart BRM seizoen mei 2021

Beste randonneur,

Vanaf 8 mei is het toegestaan om buitenactiviteiten te organiseren met maximum 10 personen. Dat laat ons toe om binnenkort onder strikte voorwaarden opnieuw BRM’s te organiseren.

Voorlopig moeten we nog altijd rekening houden met een aantal veiligheidsvoorschriften. We hechten daar heel veel belang aan, niet alleen vanuit het oogpunt van de volksgezondheid maar ook omdat de niet naleving van die voorschriften kan leiden tot boetes niet alleen voor de deelnemers maar ook voor de organisatoren. Iedereen moet zich daar bewust van zijn.

Om die reden blijven de maatregelen gelden die we ook na de eerste lockdown hebben toegepast:

 • Deelnemen aan een BRM kan enkel mits voorinschrijving, ten laatste twee dagen voorafgaand aan de BRM. Inschrijven op de dag zelf is dus niet mogelijk;
 • Het aantal deelnemers aan een BRM wordt beperkt;
 • Inschrijving gebeurt via de kalender op de website www.randonneurs.be of www.mybrevet.cc;
 • Betaling gebeurt vooraf en online;
 • Deelnemers kiezen bij inschrijving een startblok waarbinnen ze starten. Hiervan kan niet worden afgeweken. Kom pas naar de start op het moment dat je moet vertrekken. Ben je te vroeg wacht dan in de wagen;
 • De start wordt gespreid over twee uur (van 7 tot 9u); Elk kwartier kunnen 8 deelnemers vertrekken.
 • Vaste controles (in cafés, bakkers,…) worden tijdelijk afgeschaft en vervangen door vrije controles. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met controlevragen onderweg;
 • We aanvaarden tijdelijk alle bewijsmiddelen, ook de track van de gereden rit. Hiervoor gebruiken we ons platform www.mybrevet.cc;
 • De startformaliteiten worden in de buitenlucht afgehandeld. De controlekaarten worden klaargelegd en opgepikt door de deelnemer. Het is de bedoeling dat je onmiddellijk vertrekt en niet blijft treuzelen aan de start.
 • Controlekaarten worden na de rit gedeponeerd in een afgesloten (post)bus.

  We hebben de voorbije maanden al heel wat moeten afgelasten en dus zijn we blij dat we kunnen aankondigen dat we opnieuw starten op donderdag 13 mei (OH Hemelvaart).
  We nodigen u uit om dit bericht goed te lezen omdat het de leidraad zal vormen voor de deelname aan BRM’s tijdens de komende maanden.


 • In de maanden mei en juni organiseren we enkel BRM’s van 200 km. Voorlopig plannen we enkel op 13 mei de BRM van Oost-Eeklo en dezelfde dag de BRM van Geel (Noordergrensrit); De kalender voor mei en juni zal na overleg met de organisatoren van wie de BRM 200 werd afgelast, in de mate van het mogelijke verder worden aangevuld;
 • De kalender zoals die gepland was vanaf de maand juli blijft voorlopig behouden;
 • Tijdens de maanden mei en juni blijven we binnen de landsgrenzen.

We hebben allemaal lang naar dit moment uitgekeken en we hopen dat de maatregelen niet opnieuw worden teruggedraaid. We vragen dan ook van elk van u begrip, maximale medewerking en veel gezond verstand:

 • Geen voorinschrijving = geen deelname;
 • Kom pas naar de start op het gekozen tijdstip;
 • Vermijd absoluut samenscholingen van meer dan 10 personen onderweg en zorg steeds voor voldoende afstand;
 • Vermijd samenscholingen op bevoorradingsplaatsen, cafés, bakkers,…;
 • Vergeet zeker geen mondmasker mee te brengen;
 • En het allerbelangrijkste: blijf thuis als je ziek bent.

Sportieve groet,

Randonneurs.be