Ga naar de inhoud

Woordje_2022

Beste vrienden,

Twee jaar leven we intussen in het coronatijdperk. In die twee jaar is de wereld grondig veranderd en hebben we gewoonten aangenomen waarvan we nooit hadden kunnen vermoeden dat ze deel zouden uitmaken van onze dagelijkse handel en wandel.

Het was ook dit jaar voor ons als bestuur van de Belgische randonneurs een constant afwegen van verschillende argumenten en opvolgen van beslissingen van het Overlegcomité om onze activiteiten en ritten al dan niet te organiseren. Het seizoen 2021-2022 was, net als het seizoen daarvoor, een onvolledig seizoen waarin we verplicht werden verschillende BRM’s te annuleren maar gelukkig is sinds mei van vorig jaar de toestand op dat vlak enigszins genormaliseerd en hebben we onze hobby ten volle kunnen beleven. En te oordelen naar de stroom van berichten op de sociale media hebben we dat met zijn allen ook massaal gedaan.

Ik ben dan ook heel blij dat we dit jaar opnieuw een randonneursfeest kunnen organiseren, al is het -gelet op de nog altijd precaire situatie- een enigszins ander feest. We beperken onze binnenactiviteiten maar we doen wat we het liefste doen: op stap gaan en de wereld verkennen, ook al beperkt die wereld zich op 19 februari tot de ruime omgeving van Wetteren.

Het nieuwe seizoen kondigt zich veelbelovend, gevarieerd en uitdagend aan. Veelbelovend omdat we de hoop mogen koesteren dat we stilaan terug zullen keren naar het oude normaal. Gevarieerd omdat we weer een zeer ruime kalender kunnen aanbieden met ook dit jaar een mix van nieuwe organisaties en gevestigde waarden. Uitdagend omdat iedereen zijn gading vindt, zowel de liefhebber die graag met de wind worstelt in het vlakke land als de hoogtemetervreter die de hellingen niet telt.

Elke vereniging is maar zo sprankelend als de energie die vele vrijwilligers erin steken. Ons kapitaal bestaat in de eerste plaats uit de vele ritten die de randonneurskalender sieren. En die ritten moeten worden voorbereid en verkend. Het werk dat daarin kruipt wordt niet altijd naar waarde geschat. Ik stel dan ook met grote voldoening vast dat we elk jaar toch opnieuw zoveel mensen bereid vinden om anderen een mooie fietsdag te bezorgen. En de continuïteit lijkt verzekerd want telkens opnieuw dienen zich nieuwe organisatoren aan. Een jaar met maar 52 weken is eigenlijk te kort voor ons. Een zuiver luxeprobleem, maar een luxeprobleem waarvoor ik al onze organisatoren dankbaar ben.

Een schip gaat maar vooruit als het de wind in de zeilen heeft of als het op windstille dagen kan rekenen op een paar sterke motoren. Ons schip beschikt over zo’n motoren. Bedankt -in alfabetische volgorde- Geert, Guy, Jan, Koen en Robert voor het onverdroten werk in de bestuurskamer. En bedankt ook, Wouter en Karel voor de technische ondersteuning die ons in de coronaperiode op de juiste koers en slagkrachtig heeft gehouden.

Wanneer je dezer dagen de randonneursgemeenschap frequenteert merk je dat nu al druk gesproken wordt over augustus 2023. Je kan er niet omheen maar het PBP-virus neemt stilaan de plaats in van die andere besmettelijke ziekte. Dit seizoen is een pre-kwalificatiejaar. De BRM’s die dit jaar gereden worden bepalen het moment waarop je volgend jaar mag voorinschrijven. Hoe verder je dit jaar fietst hoe vroeger je een ticket kan reserveren voor de vierjaarlijkse hoogmis van de randonneurs. De praktijk van de vorige edities heeft aangetoond dat uiteindelijk iedereen die dat wou -en in het jaar van PBP erin slaagt superrandonneur te worden-   een startplaats heeft gekregen, maar dat neemt niet weg dat de liefhebbers dit jaar bij ons kunnen kiezen uit een ruim aanbod van brevetten van 400 en 600 km, een brevet van 1000 en eentje van 1200. De weg is nog lang maar we kunnen de reis aanvatten!

Ik wens jullie bijgevolg een veilig, inspirerend en mooi randonneursjaar toe. Maar bovenal een jaar met nieuwe vriendschappen, het versterken van bestaande vriendschapsbanden, fijne ontmoetingen en veel voldoening!

Frank