Ga naar de inhoud

Nieuwjaarswensen

Bij de start van dit nieuwe jaar wil ik jullie namens het bestuur een fijn, sportief, gezond en uitdagend 2023 wensen. Ongetwijfeld bruist iedereen van de ideeën om de volgende 12 maanden zoveel mogelijk tijd op de fiets door te brengen. Wij helpen in elk geval om plannen te maken: dit jaar kan je bij ons deelnemen aan meer dan 50 tochten.


Maar 2023 brengt ook een paar veranderingen mee in de interne organisatie van Randonneurs.be. Om de vele uitdagingen die op ons af komen in goede banen te leiden en de continuïteit van onze werking de komende jaren te garanderen hebben 5 nieuwe randonneurs zich geëngageerd om mee hun schouders te zetten onder de werking van onze vereniging door toe te treden tot de algemene vergadering. Het gaat in alfabetische volgorde om Karel Brockhoven, Ilse Caudron, Lieven Eggermont, Marc Dejans en Pierre-Yves Rosoux. We trekken hiermee niet alleen ervaren randonneurs aan maar zorgen ook voor de nodige diversiteit. Zo wordt ons bestuur nog meer een afspiegeling van al wie deelneemt aan onze BRM’s.


Maar we verwelkomen al dat nieuw bloed niet alleen om de hiervoor vermelde redenen maar ook omdat we afscheid nemen van 2 monumenten die er al van bij de start van Randonneurs.be bij waren en na vele jaren van tomeloze en onverdroten inzet voor randonneurs.be een stap terugzetten. Zowel Jan Geerts als Robert Luyckx hebben aangegeven dat ze de fakkel willen doorgeven. Jan is al jaren de praktische duizendpoot van onze vereniging. Hij is niet alleen een organisatorisch toptalent voor de BRM’s en RM’s in Herentals maar ook iemand die met een
nuchtere en praktische kijk veel onze eigen organisaties in goede banen heeft geleid, opportuniteiten zag en ons bijstond met goede raad.
Robert heeft de communicatie van Randonneurs.be gestalte gegeven en uitgebouwd. Hij stond jaren in voor het onderhoud van onze website waarbij hij sneller berichten postte dan Lucky Luke kan schieten. Daarnaast zorgde hij voor het beheer van onze webwinkel. Maar bovenal zorgde hij ervoor dat onze kalender steeds up-to-date was, dat organisatoren tijdig hun GPS-tracks en wegbeschrijvingen aanleverden en dat alles beschikbaar was voor deelnemers aan onze tochten. Hun werk kan in een paar zinnen worden samengevat maar in de praktijk hebben ze heel veel van hun vrije tijd opgeofferd om ons allen aangename uren op de fiets te bezorgen. Ik wil hen namens Randonneurs.be uitdrukkelijk danken en mijn absolute appreciatie uitspreken voor de fijne samenwerking de voorbije jaren. En uiteraard betekent dit geen afscheid van de randonneursgemeenschap. We hopen hen nog veel tegen te komen op en naast de fiets.


Het dagelijks bestuur blijft onveranderd bestaan uit Guy, Koen en mezelf. Wij zijn klaar om er weer in te vliegen. Hopelijk jullie ook. Tot gauw.

Frank Steenput
Voorzitter Randonneurs.be